ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ** ปรัชญาของโรงเรียน : คุณธรรมนำวิชา พัฒนาค่านิยม ** อัตลักษณ์ของโรงเรียน : ยิ่้มง่าย ไว้สวย ช่วยสังคม ** สีประจำโรงเรียน : ส้ม - ดำ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
เรื่องเครื่องแบบนักเรียน (389/0) 08 พ.ค. 60
ใกล้สอบแล้ว ใครอ่านหนังสือแล้วบ้าง (749/0) 31 ก.ค. 56
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา