พนักงานบริการ

นายสมบัติ วิชัยดิษฐ์
พนักงานบริการ 2