ครูอัตราจ้าง

นางสาวมยุรา ขวัญเมือง
ครูจ้างสอน (บรรณารักษ์)

นางช่อผกา ทองทิพย์
ครูจ้างสอน (ปฐมวัย)
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2