ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2563
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน ระดับประเทศ พ.ศ.2563  ในวันที่ 30 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,14:36   อ่าน 118 ครั้ง