ภาพกิจกรรม
การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562
วันที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคระห์) จัดพิธีมอบทุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน แบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2563,14:01   อ่าน 321 ครั้ง