ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2563
พิธีมอบทุนการศึกษาและงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและ งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 โดยมีท่านนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ว่าที่ร้อยโท สมชาย  เรืองจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2563,14:25   อ่าน 300 ครั้ง