ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครูประจำปี ๒๕๕๘
     วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นวันครู "เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ" ชมรมครูอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้จัดกิจกรรมวันครูประจำปีของอำเภอกาญจนดิษฐ์ขึ้นที่ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ํธานี โดยแบ่งออกเป็นภาคเช้าและภาคกลางคืน ภาคเช้าประกอบด้วยคณะกรรมการชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษากาญจนดิษฐ์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ข้าราชการบำนาญ ผู้นำท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี นายสนิท ศรีวิหค นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีน้อมเกล้าถวายราชสักการะ "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" หลังจากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรอาราธนาศีล กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์ นายสุเทพ ประเสริฐ ประธานชมรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกาญจนดิษฐ์กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายสุมนต์ ศิริธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยยุทธ ทองปลอด ครูอาวุโสนอกระจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายเอนก ปัทมพงศา ครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตน ประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น ลูกจ้างดีเด่น หนึ่งแสนครูดี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคม ครูผู้พัฒนาตนเอง (ครู คศ.๓) และรางวัลที่ได้รับมาจากที่อื่น หลังจากนั้นมีพิธีรดน้ำครูอาวุโสจำนวน ๑๐ ท่าน ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์ ครูทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 
      ช่วงบ่าย มีการแข่งขันกีฬาของครู อาทิ เปตองครูหญิง เปตองครูชาย แชร์บอลครูหญิง ฟุตบอลครูชาย ซึ่งโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้ส่งทีมเปตองครูหญิงเข้าแข่งขันจำนวน ๖ ทีม และทีมชาย ๑ ทีม ภาคกลางคืนมีการลงทะเบียนพบปะสังสรรค์ การแสดงพลังความเป็นหนึ่งเดียวของครู มีการจุดเทียนถวายพระพร การแสดงของครูบนเวที ดนตรี มีการจับฉลากของขวัญจากผู้บริหารโรงเรียนมอบให้คนละ ๑ ชิ้น คุณครูสหพร หนูรอต อดีต อ.กคศ.อ.กาญจนดิษฐ์ มอบเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นรางวัลที่ ๑ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาทอีก ๒ รางวัล ผู้มาร่วมงานได้รับความสนุกสนาน มีความสุขกันทุกคน งานเลิกเวลา ๒๓.๑๕ น.
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2558,14:09   อ่าน 1661 ครั้ง