ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
วันจันทร์ที่่ 29 ธันวาคม 2557 นายพูนศักดิ์ นาคครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ กิจกรรมการสร้างทีมงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ณ โรงแรมเคพาร์ค อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดย ดร.สมคิด นาคขวัญ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2558,16:25   อ่าน 759 ครั้ง