ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม  2557 เวลา 13.00 น. นายอำพนธ์ เพชรชู นายกเทศมนตรีตำบลท่าทองใหม่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นัดประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ณ ที่ห้องประสานงานของโรงเรียน ผู้อำนวยการพูนศักดิ์ นาคครื้น รายงานตัวต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและแจังนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่อยู่เป็นอันดับต้น ๆ ของอำเภอกาญจนดิษฐ์ จะพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามโดยขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งนี้ นายพูนศักดิ์ นาคครื้น ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ฉายวิดีทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้คณะกรรมการดูเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นอย่างดี
นายพูนศักดิ์ นาคครื้น กล่าวรายงานตัวต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาดูวิดีทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2557,12:28   อ่าน 583 ครั้ง