ภาพกิจกรรม
ผอ.ชุมพล ศรีสังข์ ผอ.สพป.สฎ.1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
วันนี้ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 น. ผอ.ชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และ รองฯ ธนาวุฒิ รักษ์หนู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ผอ.พูนศักดิ์ นาคครื้น รองบุญจันทร์ รุ่งฟ้า และรองอารี มลไชย และคณะครูให้การต้อนรับ นำท่านไปเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขณะติวโอเน็ทช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนตามเวลาปกติ ไปเยี่ยมนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท่านชมเชยผู้บริหารและคณะครูที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ท่านได้มาเห็นสภาพที่เป็นธรรมชาติของนักเรียนและครู นักเรียนทำกิจกรรมหน้าแถวได้สมบูรณ์และทำได้ดีมาก มีคุณครูให้การอบรมนักเรียนเป็นอย่างดี จากนั้นท่านขอพบครูวิชาการโรงเรียนและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระ ท่านเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะต้องตั้งเป้าหมายและทำให้สำเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ ท่านจะกลับมาพบกับพวกเราอีกใน 6 เดือนข้างหน้า พวกเรามีความยินดีจะรอวันที่ท่านมาเยี่ยมพวกเราอีกครั้ง ขอบคุณที่ท่านให้ขวัญและกำลังใจกับพวกเราทุกคน ขอบคุณมากค่ะ
ผอ.ชุมพล ศรีสังข์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนชั้นป.6 ขณะติวโอเน็ทช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนตามเวลาปกติ
ผอ.พูนศักดิ์ นาคครื้น และคณะครูให้การต้อนรับ
ผอ.ชุมพล ศรีสังข์ เยี่ยมอาคารสถานที่
ผอ.ชุมพล ศรีสังข์ พบครูวิชาการโรงเรียนและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระ
ผอ.ชุมพล ศรีสังข์ พบครูวิชาการโรงเรียนและครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งแปดกลุ่มสาระ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2557,22:06   อ่าน 727 ครั้ง