สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
ส้ม  -  ดำ
สีประจำโรงเรียน