เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชท่าไทรฯ
     เนื่อร้อง/ทำนอง รวบรวมโดย ครูเสาวลักษณ์  รักษานุ่น 2544
หากดวงดาวที่เห็นอยู่ร่ำไร            เป็นหลักชัยคือศิษย์สำฤทธิ์ผล
แม้หนทางห่างไกลและมือมน       จะสู่ทนให้ถึงซึ่งดวงดาว
     โรงเรียนวัดท่าไทรฯ               เราภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี 
คุณธรรมนำวิชาพัฒนาดี               แกร่งทุกที่มีคุณค่า...สู่ปัญญาชน
                                              แกร่งทุกที่มีคุณค่า...สู่ปัญญาชน
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB