ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
325 หมู่ที่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช   ตำบลท่าทองใหม่  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
เบอร์โทรศัพท์ (077) 227081-2


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ตั่งอยู่ที่ 325 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่บนถนนสุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช ห่างจากตัวอำเภอเมืองฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร การคมนาคม จากอำเภอเมืองฯ สามารถเดินทางมาโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ได้สะดวกทั้งรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (รถตุ๊ก ๆ) ค่ารถโดยสารคนละ 15 บาท