ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ร่วมงานวันครู วันครู ปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
  - แบ่งเป็น พิธีเช้า 
  - แข่งขันกีฬา บ่าย
  - งานสังสรรค์ ค่ำ
ชุดไทยสวยงาม เครือข่ายครูกาญจนดิษฐ์
12 ม.ค. 63 แข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์อำเภอการญจนดิษฐ์
แข่งขันเปตองเชื่อมความสัมพันธ์อำเภอการญจนดิษฐ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ชุดกีฬา เครือข่ายครูกาญจนดิษฐษ
11 ม.ค. 63 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
27 ธ.ค. 62 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นศิริมงคล และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ สนาม บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เวลา 08.30 น.

โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562