ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ไทรระย้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประชาร่วมจิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารดิตถชาติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาสตราภา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2536
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : กาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2539
งบประมาณ : 3,107,200 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2532
งบประมาณ : 890,000 บาท
เพิ่มเติม..